Hey! Tu Dominik
Graphic & Photography
Graphic designe
Jako grafik, projektuję materiały, które nie tylko przyciągają wzrok, ale także opowiadają historię Twojej marki. Moje projekty są starannie dopracowane, z myślą o skuteczności w komunikacji z Twoją docelową publicznością.
As graphic designer, I create materials that not only catch the eye but also tell the story of your brand. My designs are meticulously crafted, with a focus on effectiveness in communicating with your target audience.
LOGO | WIZYTÓWKI | GRAFIKI | MATERIAŁY NA SOCIAL MEDIA | WIZUALIZACJE 3D | PLAKAT
Product photography
Zdaję sobie sprawę, jak istotne jest, aby Twoje produkty były przedstawione
w najlepszym świetle. Dlatego oferuję profesjonalne sesje fotograficzne, podczas których dbam o każdy detal, aby uchwycić esencję Twoich produktów.
I understand how crucial it is for your products to be presented in the best light. That's why I offer professional photo sessions, where I pay attention to every detail to capture the essence of your products.
Photography
Poza produktami, uwielbiam również eksplorować świat fotografii artystycznej. Czy to sesje portretowe, krajobrazy czy abstrakcyjne kompozycje, staram się uchwycić emocje i piękno w każdym kadrze.
Beyond products, I also love exploring the world of artistic photography. Whether it's portrait sessions, landscapes, or abstract compositions, I strive to capture emotions and beauty in every frame.

Jestem grafikiem oraz fotografem. Moje projekty graficzne łączą kreatywność i estetykę z funkcjonalnością. Specjalizuję się również w fotografii produktowej, tworząc wizerunki, które przyciągają uwagę i podkreślają ich unikalne cechy.
I am a graphic designer and photographer. My graphic projects combine creativity and aesthetics with functionality. I also specialize in product photography, creating images that attract attention and emphasize their unique features.
Back to Top